הכינוס העשירי של האגודה הישראלי לאסתטיקה, הרצאה בנושא סיבוכים והדגמת טכניקות עבודה מתקדמות